Privacy Statement (NL)

Datum van laatste update: 28-03-2024

Wij, BriteBlue Solutions, zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen. Door onze website te bezoeken of onze diensten te gebruiken, stemt u in met de praktijken die in deze verklaring worden beschreven.

Welke informatie verzamelen wij?

Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens die u verstrekt bij het invullen van formulieren op onze website. We kunnen ook automatisch bepaalde informatie verzamelen over uw apparaat en uw gebruik van onze diensten via cookies en vergelijkbare technologie├źn.

Hoe gebruiken we uw informatie?

Wij gebruiken de verzamelde informatie om onze diensten te leveren, te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften. We kunnen uw informatie ook gebruiken om met u te communiceren, u te voorzien van updates over onze diensten en u marketinginformatie te sturen waarvoor u zich heeft aangemeld. We zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden voor direct marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe beschermen we uw informatie?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Uw rechten

U heeft het recht om te vragen welke persoonlijke gegevens wij over u bewaren, om onjuiste gegevens te laten corrigeren, om uw gegevens te laten verwijderen en om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Neem contact met ons op via info@briteblue.nl om deze rechten uit te oefenen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken weer te geven. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de bijgewerkte privacyverklaring op onze website te plaatsen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op via info@briteblue.nl.

Privacy Statement (EN)

Date of last update: 28-03-2024

We, BriteBlue Solutions, are committed to protecting your privacy. This privacy policy explains how we collect, use, disclose, and safeguard your personal data. By visiting our website or using our services, you consent to the practices described in this statement.

What information do we collect?

We may collect personal information that you voluntarily provide to us, such as your name, email address, phone number, and other data you provide when filling out forms on our website. We may also automatically collect certain information about your device and your use of our services through cookies and similar technologies.

How do we use your information?

We use the collected information to provide, improve, and customize our services to meet your needs. We may also use your information to communicate with you, provide you with updates about our services, and send you marketing information for which you have opted in. We will not share your personal data with third parties for direct marketing purposes without your explicit consent.

How do we protect your information?

We take appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction.

Your rights

You have the right to request what personal data we hold about you, to correct any inaccurate data, to have your data erased, and to object to the use of your data for marketing purposes. Please contact us at info@briteblue.nl to exercise these rights.

Changes to this privacy policy

We may update this privacy policy from time to time to reflect changes in our practices. We will notify you of any changes by posting the updated privacy policy on our website.

Contact information

If you have any questions about this privacy policy or our privacy practices, please contact us at info@briteblue.nl.

Wil jij?

Werken bij de meest gezellige club IT-professionals in Nederland?

Solliciteer op een van onze vacatures en overtuig ons waarom jij waarde kan toevoegen voor ons en onze klanten!